top of page

שירותים אישיים ופרטניים

גריאטרי.png

ליווי ארוך טווח

ליווי מסוג זה נדרש במצבים סיעודיים, גילוי של מחלות קשות וסיטואציות רפואיות מורכבות.
ליווי זה מעניק למטופל את היכולת להתמקד בהבראה ומאפשר כניסה "חלקה" אל תוך מערכת הבריאות הציבורית.

ליווי ארוך טווח

IMG_8829.JPG

ליווי קצר טווח

ליווי ספציפי להקדמת תורים לבדיקות דימות (אולטרסאונד, סיטי וכו') כולל הקדמת תורים לניתוחים.* שירות זה ניתן רק במידה ואכן יש קדימות רפואית וחשש אמיתי לבעיה רפואית מהותית.

מחקר.png

מחקר רפואי

מהו הטיפול הטוב ביותר עבורך ? האם יש אפשרויות בחו"ל ומהן? מהו המחקר הרפואי החדש ביותר?

נלמד על כל טיפול חדש, נבין מהם הקריטריונים למחקרים הרפואיים השונים ונציג לפניך את האפשרויות העומדות לפניך.

Picture1.png

איתור רופא מומחה

איתור רופא מומחה תואם לסיטואציה רפואית, כי בפל"א לא תגיעו לרופא שלא יוכל לסייע לכם.

בירוקרטיה.png

טיפול בבירוקרטיה רפואית

בניית תיק רפואי אישי

סיוע באישורי ט.17 וט.29ג'

(תרופות מחוץ לסל)

כל ליווי נעשה בשקיפות מלאה תוך התחשבות במצבו הרפואי והכלכלי של המטופל. 
ההחלטות נעשות בתיאום מלא, נגיש ופשוט. 

bottom of page