top of page

שירותים לקהילות

מתוך רצון להגיע לעוד אוכלוסיות עם השירותים המיוחדים של פל"א, החלטתי להעצים את המענה ולאפשר מתן שירותים לקהילות של חולים במחלות שונות.

מאי 2020, ציון דרך.

פל"א נכנס לשנתו הרביעית.

מאיפה מתחילים ? מיפוי הצרכים של הקהילה

1. טיפול רוחבי בבירוקרטיה רפואית.

2. שיפור המענה הרפואי ע"י רופאים מומחים.

3. הכרת מחלה/תסמונת בקרב גורמי מקצוע בעולמות הרפואה והבריאות.

4. אישור תרופות מיוחדות. 

כקהילת חולים הקושי לקבל טיפול אחיד הוא עצום. 
טופסי התחייבות לבדיקות וייעוצים רפואיים (הן בשלב האבחון הראשוני והן בשלב הטיפול והמעקב הרפואי) ניתנים ע"י קופות החולים לפי מיקומם הגיאוגרפי של החולים וכך מתקבלת התוצאה האיומה שכל חולה מקבל טיפול שונה. 
האפליה מעיקה וזועקת. 

מטרת המענה הרוחבי הוא כזה הדואג שהטיפול יהיה אחיד לכל החולים במחלה ספציפית, הקריטריונים למתן טופסי התחייבות ישתנו ויהיו אחידים לטובת הקהילה. 

 

טיפול רוחבי
בבירוקרטיה רפואית

שיפור מענה
רפואי ע"י רופאים
מומחים

מתוך דאגה למענה אחיד הן טיפולית והן שיקומית עבור כלל החולים תחת קהילה ספציפית יתקיים יישור קו בין הרופאים המומחים הנותנים את המענה בפועל. 
איך ניגשים לחולה במחלה הזו ? מהם הטיפולים הקיים שניתן להעניק לחולה ? איזה שירותים מגיעים לו במסגרת קופת החולים ? ועוד עוד. 

הכרה בקרב עולמות
הרפואה והבריאות

הכרה ע"י ביטוח לאומי.
הכרה ע"י משרד הבריאות.
הכרה ע"י משרד התחבורה.

הכרה ע"י קופות החולים.

את כל אלו ניתן לבצע עבור קהילות חולים במחלות ספציפיות דרך עבודה בקו ישיר מול הגורמים המתאימים בכל משרד ממשלתי. 

אישור תרופות
מיוחדות

לכל מחלה - התרופות המתאימות לה.
אין צורך בהוצאת טופס 29ג' במיוחד עבור כל חולה וחולה וביצוע בירוקרטיה מיותרת מול קופת החולים. 
עם פל"א - התהליך מבוצע עבור כלל הקהילה מול משרד הבריאות וקופות החולים. 

bottom of page