top of page

מהי קרן פל"א?

מיום ההקמה של פל"א מגיעים אליי מטופלים שידם אינה משגת אך הם זקוקים לשירותיי - סיוע בבירוקרטיה רפואית. מצד אחד אני עובדת בעבודה נוספת כדי להתקיים (כי פל"א ממש לא ריווחי) ומצד שני אני פשוט לא מסוגלת להתפרנס מעניי עירי.

למרות שתמיד הצלחנו למצוא פתרונות יחד, הרגשתי שזה לא "זה".
ידעתי שלא אצליח לישון בשקט אם אבקש ולו שקל אחד ממי שנלחם לשרוד כלכלית ולהגיע למחר.

כן, המטופל צריך את השקט הנפשי כדי להבריא והידיעה שלא עושקים אותו או דורשים את מה שאין לו היא חלק בלתי נפרד מזה.


בפל"א עלות השירות היא סמלית. כמה סמלית ?? התמחור נע בין אחוז אחד לעשרה אחוז מערך השירות האמיתי, אבוי מלהזכיר את סכומי העתק שדורשים ממטופלים בחברות מתחרות.

מיקה (5) ציירה את הציור אחרי שהסברתי לה מה זה קרן פל"א 

IMG-20191231-WA0047.jpg

קבלו שוק - לפל"א אין תכנית עסקית ! עוסקים בהצלת נפשות ולא ברווחים צינים. 

פל"א פה כדי לעשות טוב והיום - יש דרך נוספת דרכה הטוב הזה עובר הלאה.
 

אז קרן פל"א - 

כל מטופל קשה יום יעביר רק מחצית מעלות השירות (שהיה סמלי מלכתחילה) והכסף ייכנס לקרן פל"א, הסכום הזה יממן שירותים עבור המטופל הבא שנמצא בבעיה כלכלית, שגם הוא ישלם רק את מחצית הסכום המבוקש וכך הלאה.

כל מי שיחליט להעביר כספים לקרן פל"א יבטיח "אותי" עבור המטופל הבא שידו אינה משגת.
 

כמו תמיד - הכל יהיה שקוף ופתוח ויפורסם בעמוד פייסבוק של פל"א.
כל העברה כספית תתועד וכל שירות שמטופל יקבל יעלה (ללא פרטיו האישיים) בפוסט נפרד.

כן, יש טוב בעולם הזה והיום הוא ממשיך לעבור הלאה דרך קרן פל"א ! ! !
 

http://pbme.co/pbj?v=j&g=5e0082f78eaf260025c78e9c
להעברה באמצעות אפליקציית פייבוקס 

bottom of page