top of page

שנכיר לעומק?

כמו שכבר קראת, הסבל היום-יומי שלי הוא המנוע האמיתי להקמת פל"א. הכרחתי את עצמי ללמוד את המערכת לעומק ומשהבנתי כיצד לפעול - אני מעבירה את המידע שצברתי הלאה ונותנת סיוע בבירוקרטיה רפואית, סיוע בהקדמת תורים ועוד.

אפשר לעצור לרגע ולחשוב על אטמי אזניים? כן, הקטנים האלו שמחלקים לנו בטיסות.
הם יוצרים לנו מיסוך מהרעש, יוצרים בועה שבה אנחנו שומעים את נשימתנו ודפיקות ליבנו.


קיים עולם בו יש אפשרות להגיע לחדר מיון - רעש, צעקות, בלאגן שלם והמטופל במיטתו מתושאל, נבדק, מטופל והכל בשקט. כמה שקט?? התחושה היא שמסביבו הכל עף באוויר והוא שומע את פעימות ליבו ומתמקד בנשימותיו.
 

קיימת היום היכולת דרכה ניתן לייצר שכבת הגנה למטופל כך שאף אחד לא יוכל לפגוע בו ולהוציאו משלוותו – היכולת הזו היא דמיונית בעיניים שלך, הא ?!

מערכת הבריאות מסועפת, עצומה ומסובכת – לאיזה רופא פונים ומתי? ממתי יש אורתופד שהוא מומחה רק לברכיים? הוא יוכל לטפל לי בגב? יש רופאים מיוחדים לסכרת? ולמי הולכים כשבלוטת התריס לא מתפקדת כראוי? מה עושים שטופס 17 לא מאושר? למי פונים שרופא המשפחה לא מוכן לתת הפניה לבדיקה? איך מסבירים לאורתופד שבאמת כואב ושזה לא “בראש שלי”?

 

במילה אחת – פל”א.


פל"א מייצר פתרונות איפה שאין. פל"א מציל חיים, כל יום וכל היום. 
אין יותר ויתור על זכויות, אין יותר מלחמות מיותרות, אין יותר ריצות - יש שקט. 

 

אני כאן עבורכם על מנת לפשט הסברים ותהליכים ולהנגישם.

אני למעשה יוצרת גשר בין מערכת הבריאות הציבורית לבין המטופל כדי שכל מטופל ומטופל יוכלו לקבל בריאות בראש שקט.

אדווה אטמי אזניים.jpg
bottom of page